RSS Obec Beharovce http://beharovce.sk RSS kanál obce Obec Beharovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov http://beharovce.sk/sprava/13056/n 13056 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlejšie a najnáročnejšie štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete.   http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/kancelaria-notebook-mobil_b09baa_sm.jpg Oznam o úprave ceny za dodávku pitnej vody http://beharovce.sk/sprava/13050/n 13050 Oznam o úprave ceny za dodávku pitnej vody........... http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/voda-pohar_9c9ea2_sm.jpg Triedenie s ENVI - PAKOM http://beharovce.sk/sprava/13012/n 13012 Info čo sa deje s odopadom, prečo je dôležité triediť odpad......pozri stránku   www.triedime.sk http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_3b27e0_sm.jpg Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov http://beharovce.sk/sprava/13010/n 13010 PSK, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme..  .......oznámuje o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021.... http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/spis-hrad-slovensko_e26c44_sm.jpg Príchody a odchody turistických vlakov v Spišskom Podhradí http://beharovce.sk/sprava/12721/n 12721 Informácia ohľadom turistických expresných vlakov  zo Spišskej Novej Vsi do Spišského Podhradia cez Min. dopravy SR. http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/vlak-lokomotiva-sneh-zima_4503eb_sm.jpg Vývoz komunálného odpadu http://beharovce.sk/sprava/12681/n 12681 Zmena - používanie žetónov http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_5b9c5f_sm.jpg Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán rozvoja verejných vodovodov verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021- 2027 http://beharovce.sk/sprava/12516/n 12516 Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán rozvoja verejných vodovodov verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021- 2027 http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/hory-dedina_8798b0_sm.jpg Opatrenie Krízového štábu mesta Spišské Podhradie konaného dňa 18.06.2020 http://beharovce.sk/sprava/12483/n 12483 Opatrenie Krízového štábu mesta Spišské Podhradie konaného dňa 18.06.2020 http://beharovce.sk/data/ Záverečný účet obce Beharovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 http://beharovce.sk/sprava/11856/n 11856 Záverečný účet obce Beharovce a hospodárenie za rok 2019 http://beharovce.sk/data/ Obnovenie verejných bohoslužieb http://beharovce.sk/sprava/11672/n 11672 Od stredy 6. mája sú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však podliehajú viacerým obmedzeniam. http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/kostol-okno-nabozenstvo_9ca6a0_sm.jpg