RSS Obec Beharovce http://beharovce.sk RSS kanál obce Obec Beharovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Opatrenie Krízového štábu mesta Spišské Podhradie konaného dňa 13.10.2020 http://beharovce.sk/sprava/14381/n 14381 KŠ mesta Spišské Podhradie vydáva s platnosťou od 14.10.2020 od 0,00 hod až do odvolania následovné opatrenia..... http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/infekcia-virus-epidemia-ruska_ff06d4_sm.jpg Povinnosť registrácie chovov ošípaných - info pre občanov http://beharovce.sk/sprava/14352/n 14352 Africký mor ošípaných - registrácia chovov v celej SR !!! - chov ošípaných vo vysoko-rizikových oblastiach- usmernenie http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/kohut-sliepka-farma_68c70f_sm.jpg „Oznámenie o začatí jesennej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote“. http://beharovce.sk/sprava/14351/n 14351 Oznámenie o začatí jesennej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/vrch-luka-kvety_08e1ee_sm.jpg Regionálna tlačová správu k SODB za Prešovský kraj http://beharovce.sk/sprava/14069/n 14069 Zverejňujeme regionálnu tlačovú správu k SODB za Prešovský kraj. http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/noviny-aktualne-spravy2_49ad94_sm.jpg Obecná brigáda http://beharovce.sk/sprava/13258/n 13258 Obecná brigáda.......kto sa pridá?? http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/nastroje-kombinacky-kladivo_ed8fb5_sm.jpg Sčítanie obyvateľov, domov a bytov http://beharovce.sk/sprava/13056/n 13056 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlejšie a najnáročnejšie štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete.   http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/kancelaria-notebook-mobil_b09baa_sm.jpg Oznam o úprave ceny za dodávku pitnej vody http://beharovce.sk/sprava/13050/n 13050 Oznam o úprave ceny za dodávku pitnej vody........... http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/voda-pohar_9c9ea2_sm.jpg Triedenie s ENVI - PAKOM http://beharovce.sk/sprava/13012/n 13012 Info čo sa deje s odopadom, prečo je dôležité triediť odpad......pozri stránku   www.triedime.sk http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_3b27e0_sm.jpg Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov http://beharovce.sk/sprava/13010/n 13010 PSK, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme..  .......oznámuje o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021.... http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/spis-hrad-slovensko_e26c44_sm.jpg Príchody a odchody turistických vlakov v Spišskom Podhradí http://beharovce.sk/sprava/12721/n 12721 Informácia ohľadom turistických expresných vlakov  zo Spišskej Novej Vsi do Spišského Podhradia cez Min. dopravy SR. http://beharovce.sk/data/news/beharovce.sk/2020/vlak-lokomotiva-sneh-zima_4503eb_sm.jpg