Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce SLovenska

SÚBOR
Dátum: 16.01.2024
Autor: Obec Beharovce
Počet videní: 151
4 min. čítania
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce SLovenska

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska

 

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

 

Cieľ projektu: 1.3.1. Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Národný projekt Zelené obce je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

 

Výsledkom realizácie projektu bude:

Odborne realizované vegetačné prvky na minimálne 390 oprávnených miestach národného projektu Zelené obce.

Revitalizácia prírodných a poloprírodných oblastí a zelených miest v urbanizovaných systémoch. Rozmiestnenie prvkov zelenej infraštruktúry bude mať zároveň významnú krajinotvornú funkciu a environmentálnu funkciu urbanizovaného prostredia.

Zlepšenie klimatických, pôdoochranných, vodoochranných podmienok v priestore, ktorý nie je v súčasnosti chránený sústavou Natura 2000. Realizáciou prvkov zelenej infraštruktúry sa prispeje k udržateľnému územnému rozvoju na miestnej úrovni, zabezpečí sa plnenie záväzkov v oblasti ochrany a zachovania biodiverzity a implementácie zelenej infraštruktúry.

 

Obec Beharovce sa zapojila do projektu, pretože nám záleží na čistom a zdravom životnom prostredí.

V našom katastri bolo vysadených 87 ks drevín :  Lipa  malolistá /Tilia cordata/. Realizáciou výsadby sa vytvoril základ na pozitívne hospodárenie s vodou, napríklad reguláciou vsakovania atmosferických zrážok a vyrovnávania celkovej bilancie vody v prírode. Prioritu vo výsadbe majú listnaté stromy, ktoré lepšie znášajú prívalové horúčavy.Výsadbou drevín sa zlepší aj kvalita ovzdušia, pretože sa eliminujú prachové častice.Výsadba drevín rešpektuje súčasné urbanistické trendy, ktoré kladú dôraz na vsakovanie vody, zadržiavanie vody v území, na potrebu eliminácie negatívnych vplyvov klimatických zmien- prívalové dažde, prívalové horúčavy, či eliminácia prevládajúcich vetrov.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zelené obce SLovenska Veľkosť: 215.3 kB Formát: pdf Dátum: 16.1.2024