Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ÚROVEŃ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2023

SÚBOR
Dátum: 19.02.2024
Autor: Obec Beharovce
Počet videní: 416
3 min. čítania
ÚROVEŃ VYTRIEDENIA  KOMUNÁLNEHO ODPADU  ZA ROK 2023

Miera triedenia v našej obci za rok 2023 stúpla /oproti minulému roku 2022/ o 9,02 %

Ďakujeme všetkým občanom, ktorým záleží na čistote svojho okolia a prostredia našej obce.

Buďme stále zodpovední a usilujme o správne triedenie KO, zanechajme po sebe čistú prírodu a ovzdušie aj ďalším generáciám.

 

 

Miera triedenia odpadov za rok 2023

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov, eliminuje riziko tvorby čiernych skládok, znižuje náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité v procese recyklácie, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

V prípade, že sú z komunálneho odpadu odstránené všetky zložky triedeného zberu, zostáva „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad, a tento patrí do tzv. čierneho kontajnera.

 

Tipy pre zvýšenie miery recyklácie a kompostovania

• Začnime triediť jednotlivé druhy odpadu v domácnosti, zamestnaní alebo škole.
• Ak bývame v rodinnom dome alebo máme záhradku, začnime kompostovať biologicky rozložiteľný odpad
• Nezabúdajme triediť aj nebezpečné zložky nášho odpadu (žiarivky, akumulátory, elektroniku, staré farby, lieky a pod.) a veľkorozmerný odpad (stavebná suť a pod.). Môžeme ich bezplatne odovzdať v zbernom dvore (ak v obci nie je zberný dvor vybudovaný, je obec povinná zabezpečiť 2-krát ročne zber týchto odpadov). Spätný zber odpadov sa uskutočňuje aj priamo u predajcov (v prípade napr. liekov, elektro zariadení, batérií a akumulátorov).
• Uprednostňujme výrobky, ktoré sú vyrobené z recyklovaných surovín, alebo ktoré je možné bezproblémovo recyklovať.
Dodržujme stanovené pokyny a podmienky triedeného zberu a do zberných nádob nevhadzujme zložky, ktoré tam nepatria.

Mimoriadne dôležité je pri triedení odpadov z plastov, papiera, nápojových kartónov a plechoviek, tieto odpady stláčať. Stláčaním odpadov zlepšujeme efektivitu triedeného zberu a napomáhame čistote v kontajnerov a na stojiskách odpadov.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
výpočet úrovne vytriedena KO 2023 Veľkosť: 193.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2024
hlásenie(2) 2023 Veľkosť: 153.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2024